De slimste en lichtste manier om fietsdiefstal te vermijden !

In BelgiĂ« alleen al worden jaarlijks meer dan 32 000 meldingen gedaan van gestolen fietsen. Vaak worden gestolen fietsen doorverkocht op de zwarte markt of via online kanalen waardoor het moeilijker wordt om ze terug te vinden. Het is dus extra belangrijk om je fiets goed te beveiligen tegen diefstal.  Wij zochten hiervoor een oplossing !

Disclaimer : Op het gebruik van deze website (https://www.bike-lockdown.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Gebruik van informatie : Wij streven ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan we niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie met de eigenaar en de gebruiker van de website ontstaan. E-mail : Wij garanderen niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Gert Pellin te corresponderen, accepteert u dit risico.HyperlinksDeze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De eigenaarheeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De eigenaar aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Intellectuele eigendomsrechten Alle publicaties en uitingen van de eigenaar zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat de eigenaar van deze website daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.